Søk
Bedrift
Produkter
  Produkter Close

  Produksjonshaller

   
   
   

  Kondens og fuktighet!

  Mange produksjonshaller har utfordringer med fuktighet i rommet og da danner det seg ofte fuktighet i taket.
   
  Det er helst om våren, sommeren og høsten at fuktproblemet blir størst. Grunnen er at luftfuktigheten da er høy og fuktigheten treffer kalde flater og omdannes til dugg/vann.
   
  Varmere luft har plass til mer vann i seg enn kaldere luft har.
  Derfor vil et ventilasjonsanlegg tilføre mye fuktighet til en produksjonshall når temperaturen stiger.
   

  Det handler om tre ting:

  1) Overflatetemperatur på vegger og tak
  2) Temperatur i luften
  3) Fuktinnholdet i luften (RF)
   
   

   

   

  Et eksempel som illustrerer hvorfor det bli fuktig:

  Hva skjer når vi en sommerdag henter kald drikke fra et kjøleskap og setter oss ut for å drikke dette? Svar: Det kondenserer på utsiden. Når produksjonslokalet er på 12oC og det tilføres fuktig luft gjennom ventilasjonene vil dere kunne få fuktutfordringer inne i lokalet.
   
  Løsningen vil være å bruke en avfukter enten i forbindelse med ventilasjonen eller montert separat i produksjonslokalet. En avfukter vil til enhver tid sørge for at produksjonslokalet holder riktig luftfuktighet slik at produksjonen kan foregå best mulig uten unødvendige avbrudd.
   
  Noen eksempler som viser sammenhengen mellom klima ute og forholdene inne i produksjonshallen med vanlig ventilasjon:
   
  En hall på 1000 m2 krever en minimum ventilasjon på 7.200 m3/time.
   

  Uteforhold

  Luft inn i hallen som holder 12oC

  Kondenstemperatur

  På isvannsrør etc.

  Tilført vann

  22oC/70%

  12oC/ 99,9%RF

  12oC

  24,6 l/time

  15oC/85% RF

  12oC / 99,9%RF

  12oC

  2,4 l/time

  1CoC/85% RF

  12oC/ 74%RF

  8oC

  0 l/time

   
  Ut fra denne tabellen ser vi at det å kjøre ventilasjon for å bli kvitt fuktigheten er nytteløst.
  Fuktighet fra produksjonen og etter vasking vil ikke bli fjernet, i mange tilfeller vil faktisk ventilasjonen tilføre ekstra vann.
  Det meste av kjølekapasiteten vil ikke bli brukt på kjøling, men til å fjerne fuktighet.
   
  Når det blir kaldere ute, vil ventilasjon kunne fjerne vann inne i produksjonshallen. For å gjøre dette effektivt må det brukes varme. Varme koster penger: Samme eksempel som ovenfor, men vinterforhold:
   
  En hall på 1000 m2 krever en minimum ventilasjon på 7.200 m3/time:
   

  Uteforhold

  Luft inn i hallen som holder 12oC.

  Energi til oppvarming for å fjerne vann

  Fjernet vann

  Når hallen holder 70%

  0oC/90%

  12oC/ 29%RF

  45kW

  23,4 l/time

  -5oC/95% RF

  12oC / 27%RF

  63 kW

  32,4 l/time

  -15CoC/85% RF

  12oC/ 11%RF

  96 kW

  44 l/time

   
  Ut fra dette ser vi at det er mulig å fjerne vann om vinteren med ventilasjon. Ulempen er at det krever mye energi. En løsning med ventilasjon som dekker behovet til personene i produksjonen kombinert med en adsorpsjonsavfukter vil gi ett stabilt tørt og hygienisk innemiljø året rundt.
   
  Noen av mange fordeler:
  • Mindre energiforbruk på kjølemaskiner og til oppvarming.
  • Ingen kondens som drypper ned på produksjonslinjene
  • Mindre vedlikeholdskostnader på elektronikk og maskiner
  • Stans på pakkelinjene på grunn av «krasj» av kartonger og etiketter vil omtrent elimineres.
  • Varer som emballeres vil få en finere overflate siden det ikke kondenserer
  • Faren for vekst av bakterier, muggsopp reduseres kraftig på grunn av at hallen er tørr kort tid etter steaming og vasking.
   
  Sammenligning av energiforbruk ved 0oC: Ett døgn inkludert produksjon, og vasking: Ventilasjon i 16 timer: 720 kWt Avfukting med CR5000T: 266 kwt. Dvs. at dere i løpet av en måned i vinterhalvåret kan spare ca. kr 11000,- i strøm ved denne løsningen. ( beregnet utfra kr 0,80 pr. Kw.)
   
  På andre tider av året vil besparelsen kunne variere. Vi har heller ikke tatt med at kjølemaskinen ikke trenger å fjerne fuktighet, når avfukter er installert, og derved vil dere spare mye energi også her.
   
   
   
  Filters Close